65012, г. Одесса,
ул. Пантелеймоновская, 58

Новости

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUIA ÎNALTPREASINȚITULUIAGAFANGHEL,MITROPOLITUL ODESEI ȘI ISMAILULUI

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI
A ÎNALTPREASINȚITULUI
AGAFANGHEL,
MITROPOLITUL ODESEI ȘI ISMAILULUI,
membru permanent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ucraina.


Preasfințiților  Episcopi Vicari, Preacucernicilor părinți,
Preacuviosului cin monahal, Drept-măritorilor creștini din de
Dumnezeu păzita mitropolie a Odesei!În aceste lumnate zile, când tot universul se umple de bucurie, vă salut din inimă cu sfânta și mântuitoarea sărbătoare a Învierii din Morți a Domnului și Dumnezeului Nostru Iisus Hristos
.

Mulți ani toată omenirea Vechiului Testament, a așteptat izbăvirea din consecințele căderii în păcat. Păcatul, săvârșit de către protopărinții noștri în rai, a stăpânit asupra lumii, stricând armonia creației din început și afundând toată făptura în bezdna deznădejdii. Moartea, care este “…plata păcatului…” (Rom. 6:23), răzbunarea și datoria, care lumea era oboligată să plătească pentru încălcarea poruncii, a robit toată omenirea. Căderea în păcat a fost atât de mare, încât omul nu era în stare să biruie puterea lui groaznică. Dar ce nu este cu putință omului este cu putință la Dumnezeu.

Însăși Creatorul și Stăpânul a toate, a intrat în lumea făcută de El, ca să ne dăruiască fiecăruia dintre noi șansa să devenim părtași ai vieții veșnice. Urcându-se pe Crucea Golgotei, Dumnezeu săvârșește lucrarea mântuirii noastre, cu patimile și suferințele Sale, ne-a răscumpărat din robia păcatului, cu moartea Sa, a distrus înpărăția morții, iar cu slăvita Sa, Înviere, a dus omenirea înnoită și răscumpărată în porțile Cerești.

Adam la începutul istoriei plângea la porțile închise ale raiului, acum însă prăznuiește, iarăși intrând  în ele. Eva se tânguia, purtând greutățile bolilor și suferințelor, acum însă se bucură și se veselește, primid izbăvirea din ele prin Cruce și Înviere. Lumea tulburată primește sens în lumina bucuriei Pascale, a Învierii din morți, iar cerul împreună cu pământul, preaslăvesc pe Stăpânul vieții, pe Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Lumina prăznuirii Pascale ce a luminat tot universul acum două mii de ani, continuă și acum să ne lumineze pe fiecare din noi, luminând calea vieții noastre și ajutândune să biruim toată bezna desnădejdii și negativismului, în care vor să trimită toată omenirea șarpele cel vechi și slujitorii lui. Groaza pandemiei globale și zvonurile de război, aștepatrea cataclismelor globale și tensiunile diplomației internaționale, destabilizarea politică, sărăcia de pretutindeni și căderea normelor și standartelor sociale, lipsa de oportuntăți și frica pentru viitorul copiilor – toate aceste zvonuri și noutăți, sunt ca niște cătușe ale disperării, îl leagă pe omul contemporan. Dar lumina Învierii lui Hristos ne dăruiește nouă raze de mare nădejde. Noi știm că acolo unde omul este neputincios, începe să lucreze Atotputernicul Dumnezeu! Și astăzi, în luminata noapte Pascală,noi toți ne aducem aminte de cuvintele proorocului „ …şi nu vă temeţi, nici nu vă înfricoşaţi de ceea ce se tem ei… căci cu noi este Dumnezeu!”(Isaia 8:10-12.).

Cu noi este Dumnezeu!- și nu ne este nouă frică de îndrăznirile neputincioase ale celui viclean și a tuturor părtașilor săi fără de Dumnezeu, care tind să ne certe poporul și să distrugă Sfânta Ortodoxie.

Pe noi, dreptmăritorii Creștini, vor să ne lase fără dreptul de a ne mărturisi credița părinților și buneilor, să ne numească ocupanți, să ne ia Bisericile și sfințeniile, iar Biserica Ortodoxă din Ucraina să o dezică de statutul ei istoric. Dar cu toate acestea, “Prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi; doborâţi, dar nu nimiciţi”(2Cor.4:9) suntem datori prin Dumnezeescul har al Învierii lui Hristos,să râmânem în comuniune cu Mântuitorul, să petrecem în rugaciune, așa cum suntem încrezuți că „Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, Nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru.”(Romani 8:38-39).

Телевизионное Епархиальное Ообозрение

Мы в Facebook

Архив новостей

Для юридических лиц:
Privat Bank
RAHUNOK UA753287040000026006054243484
EGRPOU 43611540