САЙТ ОДЕССКОЙ ЕПАРХИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

5 января

Рождественское поздравление митрополита Агафангела (на молдавском языке)

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI A ÎNALTPREASINȚITULUI AGAFANGHEL, MITROPOLITUL ODESSEI ȘI ISMAILULUI, membru permanent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

Preasfințiților arhipăstori, Preacucernicilor părinți, Preacuviosului cin monahal, Drept-măritorilor creștini din de Dumnezeu păzita mitropolie a Odessei

Astăzi Hristos în Betleem Se naște din Fecioara. Astăzi Cel fără de început Se începe și Cuvântul Se întrupează. Puterile cerurilor se bucură și pământul cu oamenii se veselește; magii daruri aduc; păstorii

minunea vestesc; iar noi neîncetat strigăm: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!

Iubiților întru Hristos, Născutul Prunc Dumnezeiesc, preasfințiți arhipăstori, cinstiți preoți, de Dumnezeu iubitor cin Monahal, iubiți frați și surori, din inimă vă felicit cu sărbatoarea Nașterii Domnului Hristos și noul an al bunătății și milei lui Dumnezeu!

Prin mii de ani și epoci răsună peste lume cântarea îngerească “Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2:14), vestind la toată făptura, marea bucurie a nașterii Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului Nostru Iisus Hristos.

Oștile Îngerești cântă cu mare bucurie și evlavie Împăratului și Stăpânului tuturor, care a venit pe pământ “pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire”. Ieslea săracă devine palat împărătesc, păstorii simpli din Betleem, se grăbesc să se închine Împăratului Tuturor, iar steaua, în chip minunat indică magilor persani calea către cel care “ este Calea, Adevărul și Viața”(Ioan 14:6). Din marea sa milă, Dumnezeu vine în lumea întinată și rătăcită prin căderea lui Adam, pentru ca prin Jertfa Sa Mântuitoare, să rupă blestemul și moartea, și să dea fiecărui din noi posibilitatea de a deveni părtași ai împărăției lui veșnice, împărăție a dragostei și sfințeniei.

Astăzi, prin această preafrumoasă și preaînaltă slujbă dumnezeiască, în cuvinte sincere de rugăciune, în armonia colinzilor populare și cântărilor de sărbătoare, în starea înălțată a sufeltelor și în bătaia inimilor noastre, ni se arată strălucirea acestei Împărății, și această arătare devine arvuna speranței noastre spre viitor.

Această nădejde, cu o deosebită putere este descoperită în cântarea triumfală a sfântului prooroc Isaia, care din an în an, răsună în Biserici la slujbele Nașterii Domnului și întăresc pe toți Creștinii. “Cu noi este Dumnezeu, - strigă proorocul într-o bucurie duhovnicească,- înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu!”(Isaia 8:9).

Astăzi și noi împreună cu Binevestitorii vechiul testament, despre Întruparea Domnului, înțelegem și simțim că cu noi este Dumnezeu, îmbrățișând cu dragostea Sa toată făptura. Noi simțim dragostea Lui în toate momentele vieții noastre. Despre dragostea lui Dumnezeu, ne aduce aminte tot universul, care este o oglindire și întrupare a nesfârșitei Înțelepciuni și Atotputernicii a Creatorului său.

Despre dragostea lui Dumnezeu vestesc dangătul de clopote și strălucitele raze de soare care se reflectă de pe cupolele aurite ale Bisericii, sfințind pământul nostru. Despre ea, ne aduce aminte lumina lumânărilor din Bisericile vechi și sincerele urări de bine, prin care noi cu nădejdea la un viitor, după tradiție, ne îmrățișăm în aceste luminate zile de sărbătoare.

Dumnezeu ne-a învrednicit să supraviețuim o perioadă foarte grea de viață. Cu adevărat, anul care a trecut a fost unul foarte greu pentru toată țara noastră, dar și pentru fiecare din noi.

În anul care a trecu ne-am ciocnit de o nouă boală strașnică și am fost nevoiți să trăim o paralizie totală a vieții sociale în perioada sfântului și marelui post. O deosebită întristare a cuprins inimile credincioase în legătură cu restricțiile impuse pentru fregventarea bisericilor și participarea la viața de rugaciune. Dar epidemia aceasta care a fost chemată prin inmulțirea păcatelor și răcirea dragostei față de aproapele, prin pronia lui Dumnezeu, a dat posibilitate fiecăruia să-și arate conștientizarea, datoria sa civilă și să ajute pe cei care au nevoie de ajutor și de atenție.

O mulțime de oameni au raspuns la chemarea eparhiei noastre și sau întreprins acțiuni concrete ca servicii sociale, ajutor medicilor, care sau pomenit pe prima linie de front cu epidemia, susținerea celor defavorizați, lăsați de stat la îndemâna soartei, grija de bătrâni și familii cu mulți copii, deagostea lucrătoare către toți și fiecare, au devenit semnul slujirii bisericești în anul 2020. Sfintele Paști, care sau săvârșit în condiții foarte grele, a devenit un simbol al grijii bisericești față de toți, au fost luate măsuri fără precedent și fiecare, care a dorit, fără încălcarea restricțiilor de carantină, a put fi părtaș bucuriei Pascale, să audă cuvintele de rugăciune și prin binecuvântarea preotului să sfințească tradiționalele daruri Pascale. Și acestea ne dau încrederea că noi, unindune, vom reuși să punem împotriva bolii, credința noastră tare, căldura inimilor noastre și faptele bune făcute împreună.

Doar faptele noastre bune, făcute pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru, pot deveni acel fir al Harului, care va fi capabil să unească țara noastră dezbinată din cauza mândriei omenești, să depășim criza și să devenim din nou fericiți. Nu întâmplător deja de mai mulți ani, mottoul, activității sociale a eparhie de Odessa, au devenit cuvintele “Binele ne unește”!

Anume această bunătate,-autentică, sinceră și curată,- în aceste sfinte zile o doresc fiecăruia, Iubiți Frați și Surori. Fie ca calea vieții voastre să fie luminată nu de focul războiului, dar de lumina curată și sfântă a stelei din Betleem. Casele să vi se umple de bucuria copilărească, iar căldura rugăciunilor părintești și binecuvântarea, să vă încălzească sufletele. Fie ca Dumnezeu cu marea sa milă să acopere pământul nostru și poporul iubitor de Dumnezeu al Ucrainei, de toate relele și nevoile. Să treacă pe lângă noi toate neplăcerile, întristările și problemele. Fie ca dragostea lui Dumnezeu să ne unească pe noi pe toți pentru o mare faptă- să slujim Patriei noastre și Aproapelui.

Fie ca lumina Nașterii lui Hristos să se atingă astăzi de fiecare, ca noi toți să devenim mai curați, mai buni și apropiați unul de altul și de Dumnezeu, care în această zi de mare sărbătoare ne binecuvântează pe fiecare din noi!

Hristos se naște, Slăvițil!

 

+AGAFANGHEL,

MITROPOLIT

de Odessa și Ismail,

Membru permanent al Sfântului Sinod

al Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Nașterea Domnului

2021 or. Odessa